Postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych

Informacje dotyczące ochrony danych firmy Möschle Behälterbau GmbH, Kinzigtalstraße 1a, 77799 Ortenberg, w zakresie oferty internetowej  www.moeschle.com.

Traktuje bardzo poważnie ochronę Państwa danych osobowych. W niniejszym dokumencie pragniemy pokrótce przedstawić, jakie dane są pobierane podczas korzystania z www.moeschle.com i co się z nimi dzieje. Nasze nastawienie w sprawie ochrony Państwa prywatności ma z zasady najwyższe znaczenie. Dlatego przestrzeganie ustawowych postanowień dotyczących ochrony danych jest dla nas oczywiste. Ponadto jest dla nas bardzo ważne, żeby Państwo w każdej chwili wiedzieli, kiedy i jakie dane zapisujemy, i jak je wykorzystujemy.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe są wszelkimi informacjami o osobistych sprawach określonych lub możliwych do określenia osób. Są to takie informacje, jak Państwa (prawdziwe) nazwisko, adres, numer telefonu. Także adres e-mail zalicza się do nich, jeśli jest on powiązany z Państwa nazwiskiem tak, że Państwa identyfikuje. Nie zaliczają się do nich informacje, z pomocą których Państwa identyfikacja nie jest możliwa, jak wszelkie dane bez związku z nazwiskiem, np. tylko wysokość, tylko płeć czy wiek albo wykształcenie czy dochody.

Kiedy i po co pobierane są i zapisywane Państwa dane osobowe?

Przy odwiedzinach www.moeschle.com na naszym serwerze zapisywane są następujące dane do celów bezpieczeństwa danych: adres IP komputera, z którego zażądano połączenia ze stroną, czas, stan, przekazana ilość danych i strona, z której użytkownik przeszedł na aktualnie żądaną stronę (Referrer), informacje o typie i wersji przeglądarki (User-Agent), oraz rozdzielczość ekranu. Ocena danych odwiedzającego odbywa się tylko do celów statystycznych. W ten sposób możemy dowiedzieć się, np. w jakie dni i w jakich godzinach szczególnie częste są odwiedziny naszej witryny i jaki przekaz danych przy tym powstaje. Poza tym służy to rozpoznawaniu ewentualnych błędów, np. błędów programowania czy wadliwych odnośników. Danych tych nie kojarzymy z pojedynczymi osobami.

Eine Nutzung über die genannten Zwecke hinaus findet nur statt, wenn Sie sich ausdrücklich damit einverstanden erklären.

Brak przekazywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są dalej przekazywane, jeśli nie udzielą Państwo na to wyraźnej zgody, o ile nie będziemy do tego zobowiązani, na przykład na polecenie sądu, czy władz.

Pobieranie i przetwarzanie danych o użytkownikach

Pobieramy dane o korzystaniu z naszej oferty internetowej z poszczególnych komputerów. Te informacje są jednak zapisywane oddzielnie, bez odniesień do danych osobowych.

Poprzez pobieranie tych informacji pragniemy osiągnąć dwa cele: z jednej strony chcemy udostępnić użytkownikom naszej witryny miarodajną ofertę z interesującą ich zawartością. Dzięki temu mamy możliwość zaoferowania bardziej indywidualnych (ale jednak nie zindywidualizowanych) treści, zarówno pod względem redakcyjnym, jak i reklamowym, a przez to podnieść osobistą wartość użytkową oferty. Państwa sfera prywatna jest w każdym czasie chroniona, ponieważ informacje te nie pozwalają na kojarzenie ich z poszczególnymi osobami.

Użytkownicy są upoważnieni do żądania w każdej chwili informacji o danych zapisanych pod nazwą rejestracyjną. Ponadto mogą w każdej zabronić tworzenia profilu użytkownika, ze skutkiem także w przyszłości (adres – patrz niżej).

Zliczanie odwiedzin

Korzystamy z Google Analytics, usługi Google Inc. („Google”). Ta usługa używa tzw. „ciasteczek” – plików tekstowych, zapisywanych w komputerze użytkownika, umożliwiających analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje wytworzone przez ciasteczka na temat korzystania z naszej witryny (włącznie z adresem IP) są częściowo przekazywane do serwerów w USA i tam zapisywane. Są pone następnie wykorzystywane do sporządzania raportów o aktywności w witrynie www.moeschle.com i innych usługach z tym związanych. Google może ewentualnie przekazać te dane osobom trzecim, jeśli będzie to wymagane prawem oraz w przypadku przetwarzania tych danych na zlecenie Google. Administrator narzędzia Google Analytics w żadnym wypadku nie może kojarzyć adresów IP z innymi danymi osobowymi.

Ciasteczka

My i niektórzy partnerzy zapisujemy podczas odwiedzin naszej witryny ciasteczka – małe pliki tekstowe, zapisywanych w komputerze użytkownika, do funkcji automatycznego logowania, która rozpoznaje użytkownika i loguje go automatycznie, gdy odwiedzi on stronę ponownie. Użytkownik może w każdej chwili zablokować zapisywanie ciasteczek w swojej przeglądarce i usunąć istniejące.

Informacja i prawo do sprzeciwu

Mogą Państwo w każdej chwili żądać nieodpłatnego i niezwłocznego udzielenia informacji o danych dotyczących siebie albo sobie przyporządkowanego pseudonimu. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania tych informacji drogą elektroniczną.

W przypadku wnoszenia prośby o informację wzgl. sprzeciwu należy podać dane wystarczające do identyfikacji (co najmniej nazwę użytkownika / nazwisko i adres e-mail) oraz dowód, że chodzi tu o Państwa dane.

W wyżej wymienionych przypadkach oraz w razie innych pytań dotyczących ochrony danych należy zwracać się do:

Listownie: Ernst Möschle Behälterbau GmbH, Kinzigtalstraße 1a , 77799 Ortenberg

E-mail: info@moeschle.com

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony danych, z uwzględnieniem postanowień ustawowych. Proszę zapoznać się również z naszymi ogólnymi warunkami handlowymi.