Moeschle rozszerza się na wschód i na zachód

Do prowadzenia działań na przyszłościowym rynku Europy Wschodniej, 21 czerwca 2002 roku zostaje założona spółka Moeschle Polska Sp. z o.o. 27 września 2002 roku powstała England Moeschle (UK) Limited. Jakość Moeschle ma od tego czasu wyznaczać nowy standard także na Wyspach Brytyjskich. Przedsiębiorstwo to znajduje się w silnym regionie przemysłowym w pobliżu Manchester, na północy Anglii.

Wzrost zatrudnienia do ponad 100 pracowników podkreśla wolę i siłę wzrostu Moeschle GmbH.

Dwoma ważnymi wydarzeniami tego roku były przekroczenie po raz pierwszy 100 000 roboczogodzin i wzrost obrotu firmy o 25%.

W tym roku osiągnięto jednocześnie dwa kolejne kamienie milowe w rozwoju przedsiębiorstwa: obrót przedsiębiorstwa przekroczył po raz pierwszy 20 milionów marek a firma zdobyła najwyższy certyfikat systemu zapewnienia jakości DIN (DIN EN ISO 9001 i następne).

Przedsiębiorstwo zostało dokapitalizowane inwestycjami na sumę 3,3 milionów euro. Oznaczało to dodatkowe zwiększenie powierzchni produkcyjnej z 3 000 m2 do 5 000 m2 oraz stworzenie jednego z najnowocześniejszych ośrodków produkcji dennic.

Znaczący rok w historii firmy. Ukończono budowę nowego zakładu produkcyjnego.
Wykonano ostatni krok w przekształcaniu dawnego zakładu rzemieślniczego w nowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowe. 

Wysiłki poprzedniego roku zaowocowały rekordowym obrotem. Udział eksportu osiągnął w międzyczasie około 40%. Lata inwestycji, najnowocześniejsze i najefektywniejsze maszyny produkcyjne odniosły skutek.
W 1990 roku położono kamień węgielny pod budowę nowych powierzchni produkcyjnych, oznaczających rozbudowę do ogółem 3 000 m2.

Powierzchnię produkcyjną powiększono o dalsze 700 m2, do ogółem 1 600 m2, dodatkowo wybudowano nowy budynek biurowy.
W wyniku słabej koniunktury po raz pierwszy nie można było osiągnąć założonego obrotu. Jednak dzięki szczególnie intensywnym działaniom marketingowym pozyskano nowe rynki zbytu.

Koncentracja wszystkich środków i sił na specjalizacji produkcji w zakresie stali szlachetnej wraz z zakupem dodatkowych terenów skierowała zakład na drogę szybkiego rozwoju. Obrót po raz pierwszy przekroczył granicę 5 milionów marek niemieckich.

W 1977 roku rozszerzono powierzchnię produkcyjną o dalsze 500 m2. Wybudowano własny budynek biurowy i pomieszczenia socjalne o powierzchni ok. 240 m2. Znacznemu poszerzeniu uległ program produkcyjny, pozyskano nowe rynki zbytu. Także w czasie tych czterech lat produkcja zakładu podwoiła się.

W czerwcu 1974 roku produkcję przeniesiono do nowych pomieszczeń produkcyjnych o powierzchni ok. 400 m2. W sąsiedniej Francji i Szwajcarii rozpoczęto działalność marketingową i tworzenie przedstawicielstw. W okresie tym produkcja zakładu podwajała się z roku na rok.

25 listopada 1970 roku wyprodukowano pierwszych sześć zbiorników (o pojemności 4 500 litrów każdy). Był to początek produkcji zbiorników ze stali szlachetnej pod kierownictwem Ernsta Möschle, wtedy jeszcze w pomieszczeniach firmy Moeschle Kessel- und Apparatebau. Już po trzech latach produkcji rozwój wymógł zaplanowanie oddzielnego, specjalnie zaprojektowanego budynku produkcyjnego.

Entwicklung und Umsetzung der MMF

Die MMF (Moeschle Mobile Fertigungsstätte oder Moeschle Mobile Facility) wird entwickelt und umgesetzt. Mit dieser ist es möglich Vor-Ort Montagen von Großtanks bis ca. 1 Mio Liter Inhalt und einem Durchmesser von ca. 9 Meter durchzuführen.

Umzug von Moeschle Polska in eigenes Gebäude

Moeschle Polska zieht von den bisher gemieteten Produktionshallen in Przeworsk in die neue, eigene Fertigungsstätte in Dynow um.

Moeschle expandiert nach Osten und nach Westen

Für den Zukunftsmarkt Osteuropa wird am 21. Juni 2002 Moeschle Polska gegründet. Am 27. September 2002 wird in England Moeschle (UK) Limited eingetragen. Moeschle-Qualität soll auch auf der Insel neue Maßstäbe setzen. Standort ist die wirtschaftsstarke Region um Manchester im Norden des Landes.